Rekrutacja do przedszkola

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnienie kryteriów prowadzone jest w dniach od 11kwietnia 2017 r. do 20 kwietnia

2017 r. do godziny 15.00.

Wszystkie wymagane dokumenty są do pobrania w przedszkolu u dyrektora.

Szanowni Rodzice!

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w

ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 59), Uchwale Nr XXXI/200/17

Rady Gminy Dobra z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie : określenia kryteriów na drugim etapie

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz dokumentów niezbędnych do

potwierdzenia tych kryteriów, Zarządzeniu Nr UG.OR.0050.1.4.2017 Wójta Gminy Dobra z dnia 5 kwietnia

2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół

podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra. 

W załączniku znajdują się linki Uchwał:

 

Sponsorzy