Zajęcia otwarte zawsze wzbudzają wiele pozytywnych emocji wśród Rodziców, ponieważ   uczestnicząc w nich mogą oni poznać charakter pracy wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi, dowiedzieć się ile wymaga wysiłku, umiejętności, wiedzy i przygotowań.
Zajęcia tego typu realizowane są w ramach planu współpracy przedszkola z Rodzicami i umożliwiają Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. Takie zajęcia pozwalają również na śledzenie postepów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji w różnych sferach rozwoju. W czasie zajęć otwartych nauczyciele proszą Rodziców o czynny w nich udział. Dzięki temu Rodzice bawiąc się ze swoimi dziećmi stają się aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego. 
W naszym przedszkolu staramy się wyjść naprzeciw potrzebom Dzieci i Rodziców organizując zajęcia otwarte podczas nadarzających się okazji.
  
Galeria zdjęć znajduje się na Facebooku naszego Przedszkola.

Galeria zdjęć

IMG_3088.JPG
IMG_3088.JPG

Sponsorzy