ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH. 

 

Dnia 5 października dzieci 6-letnie z grupy VI i VIII wraz z Paniami  uczestniczyły w ślubowaniu klas pierwszych Szkoły Podstawowej.Przedszkolaki miały możliwość spotkać swoich starszych kolegów. Z wielkim zaciekawieniem oglądały uroczystość , podczas której pierwszoklasiści składały ślubowanie i wystąpiły w krótkim programie artystycznym. Pani Dyrektor życzyła uczniom wielu sukcesów w nauce. Pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola. Po powrocie rozmawialiśmy o tym, że za rok to właśnie my będziemy uczniami pierwszej klasy.

Sponsorzy