Zajęcia logorytmiczne w grupie II.

Logorytmika to jedna z metod stosowania w logopedii, oparta na muzyce i tekstach słownych, połączona z ruchami całego ciała. To forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową.

Celem prowadzonych zajęć z logorytmiki jest:

 •          Usprawnienie oddechu,
 •          Korygowanie wad wymowy i zaburzeń słuchu,
 •          Wykształcenie prawidłowej fonacji,
 •          Usprawnienie narządów mowy,
 •          Uwrażliwianie na cechy muzyki i mowy (rytm, tempo, melodia, dynamika, barwa dzwięku, metrum),
 •          Kształcenie słuchu fonematycznego,
 •          Kształcenie pamięci muzycznej;
 •          Kształcenie szybkiej reakcji ruchowej na sygnały słowne, dźwięk, ciszę,
 •          Kształcenie umiejętności precypowania i odtwarzania ruchem tempa, rytmu, akcentacji i ekspresji w muzyce oraz wypowiedzi        słownej,
 •          Rozwój intelektualny,
 •          Rozwój społeczny, 

Galeria zdjęć

1.jpg
1.jpg

Sponsorzy