Administratorem Danych Osobowych jest Gminne Przedszkole nr 1 w Dobrej,
w imieniu którego działa - Dyrektor Małgorzata Kaleta
Kontakt telefoniczny: 18 3330010
Adres e-mail: przedszkole@gminadobra.pl

 

Sponsorzy