Program "Umiem pływać"

Program „Umiem pływać” rozpoczął się 4 marca i trwał do 13 maja 2019 roku (10 spotkań).Pozwolił 25 osobowej grupie dzieci z grupy VII Gminnego Przedszkola nr  1 w Dobrej nabyć podstawowe umiejętności pływania oraz upowszechnić i rozwinąć aktywność fizyczną dzieci. W nietuzinkowy sposób urozmaicił codzienne zajęcia. Dzieci bardzo chętnie wyjeżdżały na pływalnię. Frekwencja była zawsze bardzo wysoka. Zawsze chętnie i z wielkim zaangażowaniem wykonywali polecenia instruktorów, którzy stosowali ciekawe metody pracy i wykorzystywali różne przybory służące do nauki pływania. Starali się również wygospodarowywać czas na zabawy i gry w wodzie.

Udział dzieci z naszych placówek w projekcie był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób. Uczniowie, rodzice i opiekunowie składają szczególne podziękowania przede wszystkim Panu Wójtowi Benedyktowi Węgrzynowi za współfinansowanie projektu z budżetu gminy.

Życzymy dzieciom, aby traktowali wodę w sposób rozsądny, a zdobyte sprawności zostały wykorzystywane w nadchodzące wakacje.

Sponsorzy