Plebiscyt Gazety Krakowskiej "Przedszkole  i naucyciel na medal".

                  W dniu 7 czerwca 2019 roku odbyła się uroczysta gala plebiscytu Przedszkole na Medal 2019, który trwał od 16 kwietnia do 31 maja. Czytelnicy gazety Krakowskiej , ale przede wszystkim wspaniali rodzice naszych dzieci głosując, wyłonili laureatów - Przedszkola Roku oraz Nauczycieli Przedszkoli Roku -  z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza, a także z wszystkich powiatów naszego województwa. Walka do końca była bardzo zacięta. Podczas gali do zgromadzonej publiczności zwrócił się prof. UP Robert Stawarz słowami, że to  radość, zaszczyt i przyjemność gościć najlepszych nauczycieli z Małopolski. Uroczystość była okazją nie tylko do docenienia najlepszych pedagogów  i przedszkoli w Małopolsce, ale także do nagrodzenia ich cennymi nagrodami. Wyjątkowymi upominkami nagrodzeni zostali nauczyciele, którzy zdobyli najwięcej głosów w całej Małopolsce. W wyróżnionej szóstce pedagogów znalazła się nauczycielka naszego przedszkola pani Joanna Wójtowicz. Pani Joanna, która w plebiscycie PRZEDSZKOLE NA MEDAL 2019 zdobyła I miejsce  w powiecie limanowskim, detronizując wszystkich nominowanych -uzyskując  1254 głosy, co dało jej III miejsce w województwie małopolskim.  Tego dnia spotkała nas kolejna niespodzianka, gdyż  dzięki oddanym głosom  nasze przedszkole otrzymało  zaszczytne II miejsce  w powiecie limanowskim. Pani Joanna w nagrodę  otrzymała  dyplomy oraz voucher na studia podyplomowe o wartości do ośmiu tysięcy złotych, ufundowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Nasze przedszkole dyplom oraz  voucher na promocję przedszkola na łamach "Gazety Krakowskiej" lub "Dziennika Polskiego" o wartości 2000 złotych.  Jesteśmy ogromnie wdzięczni przede wszystkim rodzicom za nominacje i oddane na nas głosy.  Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i dlatego wszystkim, którzy głosowali na panią Joannę i nasze przedszkole  chcieliśmy serdecznie i z całego serca podziękować. Jesteśmy zaskoczeni, ale i bardzo szczęśliwi, że nasza praca, to co robimy na co dzień, zostały zauważone  i spotkała się  z tak wielkim uznaniem. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za oddane na nas głosy. Jesteśmy dumne z naszego przedszkola. Nadmienić należy, że pani Joanna Wójtowicz jest cenionym i pełnym zaangażowania nauczycielem, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Pedagogika w zakresie „Pedagogika społeczno - opiekuńcza”, studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie „Pedagogika rewalidacyjna - specjalizacja: oligofrenopedagogika”, studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna” oraz „Pedagog ze specjalnością diagnoza i terapia pedagogiczna”. Rozpoczęłam studia podyplomowe „Integracja sensoryczna”. Pogłębia swoją wiedzę i doskonali warsztat pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki i psychologii. Pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Dobrej współorganizuje kształcenie dla dziecka niepełnosprawnego, prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz rewalidacji indywidualnej. Uznając dobro dzieci za najwyższą wartość, dbając o ich wszechstronny rozwój,  w swojej pracy wykorzystuje różne metody      i formy pracy, dostosowane do ich możliwości rozwojowych i indywidualnych potrzeb. Stosowane metody oparte na działaniu, przeżywaniu zapewniają dzieciom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób, rozwijają ich zaciekawienie światem. Stara się, aby każde zajęcia były ciekawe, a dzieci szczęśliwe. Akcja „Przedszkole na medal” pokazuje, że warto być kimś więcej niż tylko po prostu nauczycielem , bo choć to tylko plebiscyt, który może zawężać grono odbiorców to zainteresowanie głosowaniem pokazuje, że rodzice i nie tylko, potrafią docenić jakże trudną pracę nauczyciela. Nauczycieli  na medal jest znacznie więcej w naszych przedszkolach, nie każdy miał możliwość wziąć udział akurat w tym plebiscycie, nie mniej nie można przejść obok takiego sukcesu obojętnie.  Naszej koleżance GRATULUJEMY!!!
 

 

Sponsorzy