„SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Sprzątanie Świata – to  międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.

Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, uczniowie, przedszkolaki, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

Nasze przedszkole od wielu lat uczestniczy w akcji  Sprzątania Świata.

Tak więc, przedszkolaki wyposażone w worki i rękawice ochronne z wielkim  zaangażowaniem przystąpiły do oczyszczania ze śmieci naszej miejscowości!  Dzieci dzielnie zbierały papierki, worki foliowe, kartoniki, butelki i segregowały je do odpowiednich worków. Poprzez udział w akcji rozwijamy w dzieciach potrzebę dbania o przyrodę. Ważne, by nauczyć je dbać o nią na co dzień, a nie tylko od święta!

 Przedszkolaki z chęcią i radością przyłączyły się do akcji, by posprzątać "Naszą Ziemię".

Sponsorzy