Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo.
Miło nam poinformować, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola nr 1 w Dobrej na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte do przedszkola od dnia 1 września 2020 roku. W załącznikach znajdują się listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

Z poważaniem Dyrektor Przedszkola
Małgorzata Kaleta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drodzy rodzice !

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzona będzie od dnia 2 marca 2020 do 16 marca 2020 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr UG.OR.0050.1.4.2.2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 27 stycznia 2020 r. 

W związku z realizacją projektu „Wspieramy dzieci niepełnosprawne w Gminie Dobra” ogłaszamy także nabór dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Celem projektu jest zwiększenie miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami przez dostosowanie przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami, adaptację pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Nr 1 w Dobrej poprzez organizację zajęć dodatkowych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć gimnastyki korekcyjnej, sensoplastyki. Zapraszamy Państwa do odbioru wniosków do zapisów dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Wniosek można pobrać u dyrektora przedszkola do dnia 16 marca 2020 r.  

Sponsorzy