Ubezpieczenie w przedszkolu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych  „Oświata” w roku szkolnym 2015/2016 jest dokonane w Towarzystwie Ubezpieczeniowym  GOTHAER .

 

Nr POLISY SERIA  INP Nr 386402

Zgłoszenia szkód należy wysyłać na adres:

GOTHAER
ul. Wołoska 22 A
02-675 Warszawa

tel.: 22 469 69 69

e-mail: kontakt@gothaer.pl

 

Sponsorzy