Obszar 4

Ćwiczyć każdy może
Obszar 1
Obszar 7

OBSZAR NR 4

Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli

 

Nauczyciel odpowiedzialny za promowanie akcji „Ćwiczyć każdy może” w naszym przedszkolu pani Katarzyna Węgrzyn, uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez ODN w Krakowie o tematyce „Gry i zabawy ruchowe wspomagające pracę z dzieckiem ze SPE”. Wychodząc na przeciw problemom związanym z wadami postawy, z którymi boryka się co raz więcej naszych wychowanków kontynuuje  studia podyplomowe na kierunku Gimnastyka Korekcyjno-kompensacyjna w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 [Skan zaświadczeń]

 

 

Sponsorzy