Nasze przedszkole bierze czynny udział w akcjach charytatywnych. Udział w tych przedsięwzięciach ma na celu sprawić dzieciom radość i zadowolenie, zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia i umiejętności, a także uwrażliwić je na los innych, potrzebujących ludzi i zwierząt Dzieci w wieku przedszkolnym instynktownie chcą działać, pomagać, być aktywne, zmieniać zły los tu i teraz. Taka gotowość niesienia innym pomocy to bardzo cenna wartość człowieka. Pielęgnujemy to w naszych dzieciach. Doskonale wiedzą o tym wszyscy ci, którzy nie przechodzą obojętnie wobec różnych akcji charytatywnych organizowanych przez nasze Przedszkole.

        

AKCJE:

„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

W naszym przedszkolu pod hasłem „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” została przeprowadzona akcja zbierania artykułów szkolnych, maskotek, gier, zabawek. Zebrane dary zostaną przekazane najbardziej potrzebującym. Koordynatorem akcji była mgr Monika Woźniczka.

 

„Góra grosza”

- akcja, która dalej trwa, a której celem jest zebranie funduszy dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci i Rodzinnych Domów Dziecka. Podstawowym celem akcji jest uświadomienie dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci zaangażowały swoje rodziny w zbieranie monet i przynoszą do przedszkola skarbonki, z których aż wysypują się grosiki.

 

- "Sprzątanie świata"

Już od wielu lat nasze przedszkole  bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata". Przedszkolaki w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczą w akcji, oczyszczają z odpadów teren przedszkolny i jego okolice. Dzieci są pełne entuzjazmu, prześcigają się w noszeniu śmieci. "Uzbrojone" w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady przemierzają znajome uliczki. Mimo, że zmobilizowani naszymi działaniami mieszkańcy dbają o swoje posesje, śmieci niestety nie brakuje. Wyrzucają je przypadkowi przechodnie. Naszej akcji przyświeca motto: Jeśli świat będzie czysty- zdrowa będzie żywność, powietrze i woda. To wpajamy maluchom od najmłodszych lat.

Sponsorzy