Akademia z okazji 11 listopada

21.11.2022

Już u takich małych dzieci, trzeba rozbudzać zainteresowanie swoją Ojczyzną i kształtować poczucie dumy z przynależności do Narodu Polskiego. Dlatego też 10 listopada 2022 r. w naszym Przedszkolu grupy VI, VII i VIII przygotowały uroczystą inscenizację z okazji Święta naszej Ojczyzny –11 listopada Dnia Niepodległości. Słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny. W ustach kolejnego pokolenia uroczyście zabrzmiały słowa tak bardzo znane, lecz wymowne. Recytatorskie i wokalne umiejętności przedszkolaków nagrodzone zostały gromkimi brawami. Ukończeniem całej uroczystości było wspólne z całą społecznością naszego przedszkola odśpiewanie 4 zwrotek Hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego” o godzinie 11.11 włączając się w ten sposób do akcji MEN Szkoła Do Hymnu.