Dzień Matematyki w grupie VIII.

22.03.2023

Stwarzamy możliwość zaprezentowania umiejętności matematycznych; tworzymy sytuacje doskonalące pamięć, zdolność logicznego myślenia; zachęcamy do współpracy w zespole.