Gościmy w naszym przedszkolu Policjantów.

22.03.2023

17 marca 20223r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantami z Komisariatu Policji w Tymbarku. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Panowie policjanci, w formie praktycznej, przypomnieli podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczyli jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych. Policjanci zaprezentował również – ku wielkiej radości dzieci – narzędzia swojej pracy oraz sygnał syreny policyjnej. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Na zakończenie wizyty dzieci wręczyły panom policjantom podziękowanie.