Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

22.03.2023

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych, przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc we włączeniu tej grupy w pełne życie społeczne. Jest to również ważny dzień dla naszego przedszkola ponieważ uczęszczają do nas dzieci z niepełnosprawnościami. Dlatego z tej okazji 6 grudnia dzieci z grup starszych poprzez różne zabawy wprowadzone zostały w tematykę niepełnosprawności. Dowiedziały się z jakimi ograniczeniami i trudnościami zmagają się na co dzień osoby niewidome, niesłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, czy z autyzmem. Doświadczyły, że niepełnosprawność to inne odczuwanie, widzenie, a czasem także inne rozumienie świata. Przedszkolaki poznały również różne metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej m.in. język migowy, alfabet Braille’a, Makaton, PECS, komunikator ProxTalker. Dzieci uczyły się tolerancji, empatii oraz tego w jaki sposób można pomóc osobom niepełnosprawnym w ich codziennym życiu.