Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

25.11.2021

Dnia 22 listopada obchodziliśmy “Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka” .                              

  Nauczycielki, w czasie zajęć edukacyjnych, przybliżyły przedszkolakom tematykę związaną z Konwencją Praw Dziecka i opowiedziały o obowiązujących prawach wszystkich dzieci. Każde dziecko ma prawa, zapisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Konwencji o prawach dziecka do tego, aby było otoczone miłością, aby było wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy z prawem do zabawy i nauki. Podczas wspólnego spotkania dzieci dowiedziały się jakie są ich prawa, czym zajmuje się organizacja charytatywna UNICEF, obejrzały ciekawe filmy edukacyjne, wysłuchały wiersza. Piosenki zaprezentowane w grupach nauczyły dzieci, czym jest tolerancja i akceptacja. Zorganizowano zajęcia, podczas których dzieci mówiły o swoich prawach, a także prawach wszystkich ludzi.
W wypowiedziach dzieci najczęściej pojawiało się prawo do życia w rodzinie, prawo do miłości, zabawy, nauki, wypoczynku. Przedszkole jest pierwszym miejscem, w którym dziecko nabywa kompetencji społecznych. To właśnie tu prawa dziecka są priorytetem, dlatego też dba się szczególnie o ich przestrzeganie, a także wyposażanie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności, związane z tymi prawami.