Rozstrzygnięcie konkursu -,,Jesienne cudaczki z darów jesieni”

03.11.2021

,,JESIENNE CUDACZK Z DARÓW JESIENI”
W dniu 29.10.2021 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. ,,Jesienne cudaczki z darów jesieni”.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie przestrzennej pracy plastycznej –
Jesiennego Cudaczka. Głównym tworzywem do wykonania Cudaka były Jesienne Dary
Przyrody, pozyskane podczas rodzinnych spacerów i wycieczek.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, co było widoczne po ilości
przyniesionych prac. Piękne wykonane prace były odzwierciedleniem dziecięcej inwencji
twórczej, wyobraźni, pomysłowości, kreatywności oraz umiejętności konstrukcyjnych.
Organizatorzy konkursu postanowili nagrodzić wszystkie przyniesione Jesienne
Cudaczki, bo każdy z nich był oryginalny, pomysłowy i zgodny z tematem konkursu.
Wszystkie Jesienne Cudaczki można podziwiać na wystawie w holu przedszkola.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz rodzicom
za zaangażowanie, aktywność, dzięki której możliwe było ukazanie dzieciom różnego
sposobu wykorzystania materiałów przyrodniczych do twórczej pracy plastyczno –
konstrukcyjnej.