Ślubowanie klas pierwszych 2023/2024.

14.11.2023

Dzieci z grup VIII i IX w uroczystym ślubowaniu swoich starszych kolegów. Uroczystość ta odbyla się w Szkole Podstawowej w Dobrej.

  Zgodnie z długoletnią tradycją szkoły na tę uroczystość przyjęcia pierwszoklasistów do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrej zostały zaproszone dzieci z najstarszych grup wraz z paniami.

       W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami i uczniami. Ślubowali swoim zachowaniem oraz nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia.

Dzieci naszego przedszkola miały okazję odwiedzić szkołę, w której większość z nich rozpocznie naukę już 1 września 2024 roku.