Rozkład dnia

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 8:00-13:00

Grupy I-III

6.30– 8.30 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • zabawy indywidualne i w grupach, korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,
 • praca indywidualna z dziećmi.

8.30 – 9.00

 • rozwijanie procesów poznawczych, zabawy sensoryczne,
 • zestaw ćwiczeń porannych,
 • przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,

9.00 – 9.40 – ŚNIADANIE

 • spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,
 • czynności samoobsługowe,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole.

9.40 – 10.10 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • organizowanie różnych form zabawy dla osiągnięcia wybranych celów programowych. Stwarzanie sytuacji wyzwalających u dzieci aktywną, twórcza postawę /ekspresję słowną, muzyczną, plastyczną, ruchową.

10.10 – 11.15 SPACERY, WYCIECZKI

 • ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie,
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

11.15 – 11.55 OBIAD

 • przygotowanie do obiadu,
 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności kulturalnego spożywania
 • obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

11.55 – 14.00 ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

 • Popołudnie z bajką, zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, zabawy dowolne dzieci,
 • przygotowanie do podwieczorku.

14.00 –  14.40 PODWIECZOREK

 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • przygotowanie do podwieczorku,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych,

14.40 – 16.30

 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe.