Szczegóły dotyczące rekrutacji

 Drodzy rodzice !

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzona będzie od dnia 1 marca 2021 do 15 marca 2021 roku do godziny 15.00 zgodnie z Zarządzeniem Nr UG.OR.0050.1.4.2.2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 25 stycznia 2021 r. 

W związku z realizacją projektu „Wspieramy dzieci niepełnosprawne w Gminie Dobra” ogłaszamy także nabór dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Celem projektu jest zwiększenie miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami przez dostosowanie przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami, adaptację pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola Nr 1 w Dobrej poprzez organizację zajęć dodatkowych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć gimnastyki korekcyjnej, sensoplastyki. Zapraszamy Państwa do odbioru wniosków do zapisów dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2021.

Wniosek można pobrać u dyrektora przedszkola od dnia 1 marca do 15 marca 2021 r. oraz w zakładce “Rekrutacja” > “Niezbędne dokumenty”

Z poważaniem,
Dyrektor
Małgorzata Kaleta