Szczegóły dotyczące rekrutacji

Drodzy rodzice !

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzona będzie od dnia 26 lutego  2024 do 11 marca 2024 roku do godziny 15.00 zgodnie z Zarządzeniem Nr UG.OR.0050.1.4.3.2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2024 r. 

Ze względu na odpowiednie wyposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i zatrudnionych nauczycieli specjalistów ogłaszamy także nabór dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym i opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. 

Zapraszamy Państwa do odbioru wniosków do zapisów dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Wniosek można pobrać u dyrektora przedszkola od dnia 26 lutego do 11 marca 2024 r.

Z poważaniem,
Dyrektor
Małgorzata Kaleta

Zarządzenie Nr UG.OR.0050.1.4.3.2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 19 stycznia 2024 r.