O NAS

Gminne Przedszkole Nr 1  mieści się w budynku centrum Dobrej. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe, salę gimnastyczną oraz boisko sportowe. Jest dobrze wyposażona w sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne. Sale zajęć dla dzieci są przestronne i estetycznie urządzone. Jest to miejsce, gdzie dzieci mogą w pełni przeżywać swoje radosne dzieciństwo i każdego dnia odkrywać nieskończony potencjał twórczy. Nasze dzieci uczą się przede wszystkim przez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania dzieciom niezbędnych umiejętności i wiedzy o otaczającym świecie.

Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Dobra czynną w godzinach od 6.30 do 16.30.  

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwia dzieciom rozwój  różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami. Dbamy o klimat naszego przedszkola, aby dzieci czuły się w nim bezpiecznie. Tworzymy dzieciom warunki do łatwiejszej adaptacji w przedszkolu. Nasze przedszkole otacza opieka dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizujemy jasno określony system wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach takich jak: prawda, szczerość, przyjaźń, sprawiedliwość, szacunek dla drugiego człowieka, jego wytworów i otaczającego świata.

Nasze atuty:

• czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców,
• budynek w dobrym stanie technicznym,
• dobrze wyposażone sale zajęć,
• kompetentna kadra pedagogiczna,
• aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym,
• udział w programach i akcjach ogólnopolskich,
• realizacja własnych programów, poszerzających kompetencje i umiejętności wychowanków,
• konstruktywna współpraca z rodziną dziecka,
• otoczenie dzieci fachową opieką, zapewnienie im pełnego bezpieczeństwa, przestrzeganie ich praw,
• spotkania, zajęcia otwarte dla rodziców,
• bogaty kalendarz imprez i uroczystości,
• fachowy i miły personel przedszkola,
• bezstresowa adaptacja dzieci w przedszkolu.

Kierunki naszego działania:

• Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka.
• Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci, kształtowanie postaw patriotycznych.
• Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności poznawczej i językowej dziecka.
• Promowanie zdrowego stylu życia w zakresie żywienia, sprawności ruchowej, bezpieczeństwa.
• Wykorzystywanie walorów krajobrazowych, rekreacyjnych i turystycznych regionu do poszerzania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym.
• Rozwijanie ekspresji artystycznej w różnych formach działalności dzieci, wprowadzanie dzieci w świat sztuki.
• Wdrażanie do szanowania przyrody. Prowadzenie działań ekologicznych.
• Systematyczna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, promowanie działalności przedszkola.