Rada Rodziców

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły.

W skład rady rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wchodzą:

  • imię i nazwisko – przewidniczący
  • imię i nazwisko – zastępca przewodniczącego
  • imię i nazwisko – skarbnik
  • imię i nazwisko – sekretarz

Kontakt z radą rodziców możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego radarodziców@chyszowki.pl oraz nr tel. 999-999-999

O szczegółach działania oraz ustawowych kompetencjach Rady Rodziców można przeczytać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rady-rodzicow