Szanowni Państwo!

 
         W imieniu swoim oraz pozostałych pracowników naszego przedszkola, mam przyjemność serdecznie Państwa powitać na stronie internetowej naszej placówki.
              Pobyt dziecka w przedszkolu ma niewątpliwie bardzo korzystny wpływ na jego rozwój. Zdobywanie wiedzy  i nowych umiejętności są naturalnymi potrzebami każdego człowieka bo „ciekawość jest rzeczą ludzką”. Jeśli umożliwimy każdemu dziecku odkrywanie tego, czym się właściwie interesuje w jego własnym tempie i na własny sposób, nie utraci ono nigdy tej ciekawości. Samo jej zaspokajanie, bez dodatkowych nagród i motywacji, będzie źródłem radości przez całe życie. Nikt z nas dorosłych nie wie, jakie problemy będzie stawiało życie naszym dorosłym dzieciom. Powinniśmy więc zadbać o to, aby umożliwić im opanowanie jak najlepszych sposobów uczenia się z radością, aby mogli to robić przez całe życie. Dlatego w naszym przedszkolu staramy się „Rozbudzić w dzieciach ciekawość świata  i nauczyć radości życia”. To tu dzieci uczą się samodzielności, współżycia w grupie, rozumienia i wybierania alternatywnych działań, radzenia sobie z problemami.
W atmosferze ciepła i zrozumienia wprowadzamy dzieci w świat wartości pozytywnych.
Wspólnie z rodzicami podejmujemy wysiłek tworzenia środowiska wychowawczego, sprzyjającego rozwojowi osobowości dziecka. Dzieci mają możliwość poznania siebie, swojego miejsca w społeczności przedszkolnej.

 

Liczymy na Państwa współpracę oraz uwagi i sugestie, które w istotny sposób przyczynią się do utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego naszego przedszkola.
 
Z poważaniem
dyrektor przedszkola
Małgorzata Kaleta
 

 

Galeria zdjęć

Nasze przedszkole
Nasze przedszkole

Przedszkole
Przedszkole

Przedszkole
Przedszkole

Sponsorzy